MEDIA
Jasna Góra Matka Boża Jasnogórska Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika
Oficjalna strona Jasnej Góry   ·   Prośby na Nowennę do Matki Bożej można składać w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz za pośrednictwem niniejszej strony   ·   Zachęcamy do łączności z Jasną Górą przez kanał Jasnej Góry na youtube.com oraz przez TVP czy Radio Jasna Góra   ·   

projekty UE

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektów pn. „Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego” oraz „Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego – etap II”.

Celem projektów jest zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych, które obejmują:

w ramach etapu I:

 • prace konserwatorskie w Atrium Kaplicy Matki Bożej;
 • rewitalizację i odtworzenie Sali Zgromadzeń im. św. Jana Pawła II;
 • wymianę nawierzchni nad Salą Zgromadzeń;
 • wymianę więźby dachowej na budynku Pokoi Królewskich;
 • renowację kurtyny wschodniej – traktu spacerowego od strony ołtarza polowego;
 • renowację tarasu bastionu Św. Rocha;
 • stworzenie wirtualnego spaceru po Jasnej Górze.

w ramach etapu II:

 • rewitalizację i utworzenie Kaplicy św. Jana Pawła II;
 • rewitalizację murów rawelinu;
 • renowację nawierzchni kurtyny zachodniej – traktu spacerowego od strony bramy św. Jana Pawła II;
 • wymianę więźby dachowej na budynku „Hospicjum”;
 • wymiana nawierzchni drogi i dziedzińca głównego.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W maju 2018 r. Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra zawarł z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu „Rekonstrukcja i konserwacja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów Jasna Góra – etap II”. Dofinansowanie zostanie udzielone ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest adaptacja dla celów muzealnych i wystawienniczych nieużytkowanych części bastionu św. Rocha, kurtyny północnej oraz budynku „Hospicjum”. Zostaną przygotowane m.in. trzy sale wystawiennicze oraz audytorium. Kompleksowy remont tych przestrzeni umożliwi ekspozycję bogatych zbiorów jasnogórskich w historycznych, dotychczas niedostępnych zabudowaniach Sanktuarium.

Projekt stanowi zatem kontynuację prac prowadzonych od wielu lat, mających na celu zachowanie i odbudowę dziedzictwa kulturowego. Nowe przestrzenie wystawowe wzbogacą ofertę kulturalną Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. 

 

Wartość przedmiotowego projektu to 8.400.077,38 zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 7.137.515,78 zł.

Projekt zakończono w sierpniu 2020 roku.